cs

Số màu: 3
Xuất xứ: Indonesia

Khổ thảm        : 3,98m

Chiều cao sợi : 5mm

Tổng độ dày   :7,5mm

Trọng lượng sợi  : 700gr/1m2

Khổ thảm        : 3,98m

Chiều cao sợi : 5mm

Tổng độ dày   :7,5mm

Trọng lượng sợi  : 700gr/1m2

LS

Số màu: 3

MS

Số màu: 3
Số màu: 4
Số màu: 4