Thảm trải sàn văn phòng có nhiều mẫu mã đẹp như thảm cuộn trơn 1 màu,thảm cuộn kẻ,thảm lông xù,thảm tấm ....

Số màu: 5
Số màu: 6
Số màu: 6
Số màu: 6

HC

Số màu: 5
Số màu: 5