Thảm Tấm DC

Số màu: 6
Xuất xứ: Indonesia

Loại thảm : Tấm đế cao su

Khổ thảm        : 50X50 cm

Chiều cao sợi : 4mm

Tổng độ dày   :6,5mm

Trọng lượng sợi   : 550gr/1m2