Thảm tấm một màu

Số màu: 10
Xuất xứ: Indonesia

Loại thảm : Tấm đế cao su

Khổ thảm        : 50X50 cm

Chiều cao sợi : 3mm

Tổng độ dày   :5,5mm

Trọng lượng sợi   : 450gr/1m2

BE

Số màu: 8
Số màu: 6
Thảm tấm FrameWork
Số màu: 6
Số màu: 6