AVALON

Số màu: 5
Xuất xứ: Indonesia
Loại sợi: 100% Polypropylene BCF
Gauge: 5/32
Cấu trúc sợi: High/Low Loop
Chiều cao sợi: 5 mm
Tổng độ dày: 7.5 mm
Trọng lượng sợi: 800 gram/M2
Tổng trọng lượng: 1820 gram/M2
Khổ thảm: 4M
Số màu: 5
Xuất xứ: Indonesia

Loại sợi: 100% Polypropylene BCF
Gauge: 5/32
Cấu trúc sợi: High/Low Loop
Chiều cao sợi: 5 mm
Tổng độ dày: 7.5 mm
Trọng lượng sợi: 800 gram/M2
Tổng trọng lượng: 1820 gram/M2
Khổ thảm: 4M
Số màu: 5
Xuất xứ: Indonesia