Thảm cuộn trơn 1 màu

Số màu: 11
Xuất xứ:

 

Khổ thảm        : 3,66m

Chiều cao sợi : 4mm

Tổng độ dày   :5,5mm

Trọng lượng sợi   : 350gr/1m2