Thảm Hoa Văn

Số màu: 7
Xuất xứ: Indonesia

Khổ thảm        : 4m

Chiều cao sợi : 6,5mm

Tổng độ dày   :8,5mm

Trọng lượng sợi    : 800gr/1m2

Chất liệu sợi : Nylon In