Thảm tấm Melody

Số màu: 6
Xuất xứ:

Loại sợi:        100% Polypropylene     
Gauge: 1/10
Cấu trúc sợi: Multi-Level Loop
Chiều cao sợi: 3.5 mm
Tổng độ dày: 6.5 mm
Trọng lượng sợi: 550 gram/M2
Tổng trọng lượng: 4600 gram/M2
Khử tĩnh điện vĩnh viễn:
Khổ thảm: 500 x 500 mm
Số màu: 6
Xuất xứ: Trung Quốc