Số màu: 11
Xuất xứ: Indonesia
Loại sợi: 100% Polypropylene
Chiều cao sợi: 4mm
Tổng độ dày: 6.5mm
Khổ thảm: Khổ rộng 3.66-4m
Trọng lượng sợi: 550gram/m2
Tổng trọng lượng: 4600gram/m2

 

LS

Số màu: 3

MS

Số màu: 3

cs

Số màu: 3
Số màu: 4