Thảm tấm HC

Số màu: 5
Xuất xứ:

Loại sợi:                                                            100% Polypropylene                                      
Gauge: 1/10
Cấu trúc sợi: Multi-Level Loop
Chiều cao sợi: 4.0 mm
Tổng độ dày: 6.5 mm
Trọng lượng sợi: 550 gram/M2
Tổng trọng lượng: 4600 gram/M2
Khử tĩnh điện vĩnh viễn:
Khổ thảm: 250 x 1000 mm
Số màu: 5
Standard Backing: Glass fiber reinforced PVC
Xuất xứ: Trung Quốc

BE

Số màu: 8
Số màu: 6
Số màu: 10
Thảm tấm FrameWork
Số màu: 6